Általános Szerződési Feltételek a pannonlogyogyasz.hu webáruházban történő szerződéskötésekhez

Tájékoztatjuk, hogy a pannonlogyogyasz.hu webáruházakban történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) automatikusan az Ön és az Eladó Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. között kötött szerződés részévé válnak.

Kérjük, csak abban az esetben vásároljon webáruházunkban, ha jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSzF) megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. Webáruházunkban történő vásárlás esetén a jelen ÁSzF valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései szerint az Ön és a Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. között létrejött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül.

A webáruház megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, Ügyfélszolgálatunk áll az Ön rendelkezésére.

Szerződéskötés

Jelen szerződés a Vevő, valamint az Eladó Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. mint az áru eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), fax, valamint telefon használata útján.

Eladó adatai

Cégnév: Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Adószám: 13732596-2-14

Cégjegyzék szám: 14-09-306885

Elektronikus Ügyfélszolgálat: cortaflex@cortaflexha.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36-30-300 4914 és +36-30-647 9978

Számlaszám: 10403909-49574851-50551014

Webáruházunkban történő elektronikus megrendelésével, faxon vagy telefonon leadott megrendelésével Ön vételi ajánlatot tesz a virtuális kosárban szereplő termékre, termékekre. A megrendelés, Eladó e-mailben történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre Vevő és Eladó között.

A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A felek megállapodnak, hogy Eladó, valamint Vevő közötti, a Vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen ÁSzF-et, valamint Vevő rendelési adatait és esetleges egyedi feltételeit tartalmazó megrendelő dokumentumot a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben megküldjük Vevő részére pdf. formátumban. Tájékoztatjuk, hogy e dokumentumok képezik Eladó és Vevő között létrejött szerződés tartalmát, ezek írásbeli okiratoknak minősülnek és e-mailben történő megküldésük eleget tesz a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Kérjük, hogy e dokumentumot olvassa el és őrizze meg. Kérdés esetén lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Eladó a jelen ÁSzF-ben szereplő feltételek szerint köteles Vevő által megrendelt terméket, termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Vevő köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítási díj) a jelen ÁSzF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

Felelősség korlátozása

Eladó nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSzF tárgyát képező áru, emberi fogyasztásra NEM ALKALMAS – kivéve, ha kifejezetten humán készítmény, amely a termék leírásában a weboldalon fel van tüntetve,- a termékek kizárólag a megjelölt állatfajok számára használhatók fel. Az emberi szervezetre esetleges jelleggel ártalmas termékek volta miatt kérjük a Vevőket, hogy gyermekek, illetve illetéktelenek (pl.: kiskorúak, idős személyek, szellemi képességükben korlátozottak, állatok stb) elöl gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. A Vevőt ért, jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Személyes adatok

A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

Eladó a Vevők adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak (pl.:futár) átadja. Az alvállalkozók Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Külön rendelkezés hiányában Eladó a rendeléskor megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól, ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével – automatikusan – hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál.

A Vevő az Eladó e-mail címére eljutatott írásbeli nyilatkozatával bármikor – indokolás nélkül – kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre

 

Általános Szerződési Feltételek a pannonlogyogyasz.hu webáruházban történő szerződéskötésekhez

Tájékoztatjuk, hogy a pannonlogyogyasz.hu webáruházakban történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) automatikusan az Ön és az Eladó Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. között kötött szerződés részévé válnak.

Kérjük, csak abban az esetben vásároljon webáruházunkban, ha jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSzF) megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. Webáruházunkban történő vásárlás esetén a jelen ÁSzF valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései szerint az Ön és a Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. között létrejött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül.

A webáruház megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, Ügyfélszolgálatunk áll az Ön rendelkezésére.

Szerződéskötés

Jelen szerződés a Vevő, valamint az Eladó Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft. mint az áru eladója közötti jogviszonyt szabályozza.

Jelen szerződés alapján a Vevő és az Eladó köt egymással szerződést áruértékesítés körében, távközlő eszköz (e-mail), fax, valamint telefon használata útján.

Eladó adatai

Cégnév: Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Adószám: 13732596-2-14

Cégjegyzék szám: 14-09-306885

Elektronikus Ügyfélszolgálat: cortaflex@cortaflexha.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36-30-300 4914 és +36-30-647 9978

Számlaszám: 10403909-49574851-50551014

Webáruházunkban történő elektronikus megrendelésével, faxon vagy telefonon leadott megrendelésével Ön vételi ajánlatot tesz a virtuális kosárban szereplő termékre, termékekre. A megrendelés, Eladó e-mailben történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre Vevő és Eladó között.

A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A felek megállapodnak, hogy Eladó, valamint Vevő közötti, a Vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen ÁSzF-et, valamint Vevő rendelési adatait és esetleges egyedi feltételeit tartalmazó megrendelő dokumentumot a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben megküldjük Vevő részére pdf. formátumban. Tájékoztatjuk, hogy e dokumentumok képezik Eladó és Vevő között létrejött szerződés tartalmát, ezek írásbeli okiratoknak minősülnek és e-mailben történő megküldésük eleget tesz a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Kérjük, hogy e dokumentumot olvassa el és őrizze meg. Kérdés esetén lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.

Eladó a jelen ÁSzF-ben szereplő feltételek szerint köteles Vevő által megrendelt terméket, termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Vevő köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítási díj) a jelen ÁSzF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

Felelősség korlátozása

Eladó nem vállal felelősséget semmilyen, az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSzF tárgyát képező áru, emberi fogyasztásra NEM ALKALMAS – kivéve, ha kifejezetten humán készítmény, amely a termék leírásában a weboldalon fel van tüntetve,- a termékek kizárólag a megjelölt állatfajok számára használhatók fel. Az emberi szervezetre esetleges jelleggel ártalmas termékek volta miatt kérjük a Vevőket, hogy gyermekek, illetve illetéktelenek (pl.: kiskorúak, idős személyek, szellemi képességükben korlátozottak, állatok stb) elöl gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. A Vevőt ért, jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal.

Személyes adatok

A résztvevők személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden résztvevőnek joga van helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

Eladó a Vevők adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak (pl.:futár) átadja. Az alvállalkozók Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Külön rendelkezés hiányában Eladó a rendeléskor megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól, ilyen értelmű elektronikus levél megküldéséhez a Vevő jelen szerződési feltétel tudomásulvételével – automatikusan – hozzájárul. Vevő tudomásul veszi, hogy előzetes hozzájárulásnak minősül, ha az Eladó webáruházában megrendelést realizál vagy regisztrál.

A Vevő az Eladó e-mail címére eljutatott írásbeli nyilatkozatával bármikor – indokolás nélkül – kérheti, hogy a jövőben részére ilyen hírlevél ne kerüljön kiküldésre