Dr. Hevesi Tibor Ákos

Ph.D, dr. habil, címzetes egyetemi tanár,
Lóegészségügyi szakállatorvos
Klinikavezető

PUBLICATION LIST (1999-2013)

Blue coloured: relevant papers on equine medicine or research (~35 pieces)

Books and chapters

Horn P., Sotonyi P., Repa I. (ed.) (Contributors: Bajzik G., Bogner P., Garamvolgyi R., Hevesi A., Horn P., Lorincz B., Petnehazy O., Petrási Zs., Repa I., Romvári R., Sotonyi P., Szladovits Zs., Vajda Zs.): Cross-sectional CT and MR anatomy atlas of the domestic pig. (2005) Lang Publishing and Holding Co., Budapest.

Books for student education

Petrási Zs., Garamvölgyi R., Hevesi Á., Lőrincz B., Petneházy Ö., Takács I., Szabó P.G.: The Basics of Tomography. Lecture notes (Tomográfia alapjai. Felsőoktatási jegyzet), Kaposvári Egyetemi Állattudományi Kar. (2006)

Articles in foreign languages

Á. Hevesi, R. Garamvölgyi, P. Bogner, I. Repa: Examination of the navicular region of the horse by using magnetic resonance imaging. Methodical study. Acta Agraria Kaposvariensis, (2004) Vol 8 No 1, 1-10.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R Garamvolgyi, Zs. Petrasi, P. Bogner and I. Repa: Comparison of the Navicular Region of the Newborn Foals and Adult Horses by Magnetic Resonance Imaging. J. Vet. Med. A (2004) 51. 143-149.

G. Fröhlich, C. Strehblow, W. Sperker, N. Yahya, M. Shirazi, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, J. Hadjiev, T. Scherzer, D. Glogar, M. Gyöngyösi: Serial Intravascular ultrasonographic measurements after implantation of biodegradable polymer-coated stents in porcine coronary arteries., Coronary Artery Disease (2003) 14: 409-412.

M. Gyöngyösi, C. Strehblow, W. Sperker, G. Fröhlich, M. Shirazi, T.M. Scherzer, J. Matiasek, N. Yahya, N. Pavo, B.it Heinisch, U. Windberger, U. Losert, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Z. Petrasi, I. Repa, D. Glogar: Intrakoronare Stent: Der Weg von der Fabrik bis in die menschlichen Koronararterien – Präklinische Evaluierubg der Koronarstents. J. Kardiol. (2004) 11 (12).

C. Strehblow, W. Sperker, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Zs. Petrasi, M. Shirazi, Ch. Sylvén, T. Weiss, Ch. Lotan, T. Pugatsch, Sh. A. Ben-Sasson, M. Orlowski, D. Glogar, M. Gyöngyösi: Paradox effects of aurintricarboxylic acid and RG-13577: acute thrombosis and in-stent stenosis in a passive-coated stent. J Endovascular Therapy (2006) 13; 94-103.

Garamvölgyi R; Petrási Zs; Hevesi Á; Jakab Cs; Vajda Zs; Bogner P; Repa I: Magnetic Resonance Imaging Technique for the Examination of canine mammary tumours. Acta Veterinaria Hungarica 2006 (54) 2; 143-159.

M. Gyöngyösi, Ch. Strehblow, W. Sperker, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, N. Pavo, P. Ferdinandy, Cs. Csonka, T. Csont, Ch. Sylvén, P.J. Declerck, I. Pavo jr, J. Wojta, D. Glogar, K. Huber: Platelet activation and high tissue factor level predict acute stent thrombosis in pig coronary arteries: Prothrombogenic response of drug-eluting or bare stent implantation within the first 24 hours. Thrombosis and Haemostasis, 2006, 96. 2. 202-209

Vincze, A., Cs. Szabó, Á. Hevesi, S. Veres, D. Ütő, L. Babinszky: Effect of age and event on post exercise values of blood biochemical parameters in show jumping horses. Acta Agraria Kaposvariensis (2010) 14(2):185-192

Vincze Anikó, Szabó Csaba, Hevesi Ákos, Veres Sándor, Ütő Dániel: The effect of workload type and baseline covariate on the response of plasma biochemical parameters in show jumpers. Acta Agriculturae Slovenica 2012, 100: (Suppl. 3) pp. 317-321.

Anikó VINCZE, Csaba SZABÓ, Viola SZABÓ, Sándor VERES, Dániel ÜTŐ, Ákos HEVESI: The Effect of Deep Water Aqua Treadmill Training on the Plasma Biochemical Parameters of Show Jumpers Agriculturae Conspectus Scientificus 2013,78:(3) pp. 289-293.

Articles in Hungarian

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Theileria equi infection in Hungary. Literature review and case report (Theileria equi okozta fertőzöttség hazai előfordulása – Irodalmi áttekintés és esetismertetés). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2006) 128. (4) 195-199

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Lőrincz B., Bogner P., Repa I.: The correlation between the degenerative changes in the subchondral bone volume and the quantitative MR morphology. (A ló nyírcsontjának subchondralis térfogatában kialakuló degeneratív elváltozások és a kvantitatív MR morfológia összefüggései). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2005) 127. (9) 515-522.

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Syringohydromyelia in English Cocker Spaniel. Case report (Syringohydromyelia angol cocker spánielben. Esetismertetés). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2003) 125. (9.) 543-584.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: Mammary tumors in dogs. Literature review (Emlődaganatok kutyákban. Irodalmi összefoglaló). Acta Agraria Kaposvariensis (2003) Vol 7 No 2, 33-42.

Full texts in proceedings

Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: The imaging possibilities of the anatomical features of the navicular region in horses by using magnetic resonance imaging (MRI) (A patahenger egyes anatómiai képleteinek megjelenítési lehetőségei mágneses rezonancia /MRI/ képalkotó eljárással). 9th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (IX. Lógyógyász Kongresszus), Budapest (2001) Kongresszusi összefoglaló 50. old.

Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: The applicable possibilities of MRI imaging methods used in adult horses in case of foals (Felnőtt lovak lábvégvizsgálatánál használt MRI szekvenciák alkalmazhatósága csikók esetében). 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest,(2003) 32-35.

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: MR diagnosztikai lehetőségek neurotraumatológiai és neurológiai esetekben. Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete VI. Tudományos Kongresszusa, SZIE Állatorvostudományi Kar, Budapest (2002) 29-31.

Hevesi Á., Boa L., Molnár J.: The treatment of fractured extensor process of P3 (case report) (Fragmentált processus extensorius műtéti gyógykezelése (esetismertetés)). 10th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (X. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2002) 37-39.

Hevesi Á., Molnár J., Boa L.: Parallel surgical treatment of a horse with 3rd stage recto-vagina and syalolith (case report) (Harmadfokú gátrepedés és nyálkövesség egyidejű műtéti kezelése lovon (esetismertetés)). 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2003) 29-31.

Molnár J., Hevesi Á., Boa L., Tóth B.: Abnormal angiofibroblast proliferation after mechanical trauma in the nasal cavity of a horse (case report) (Mechanikai trauma okozta fokozott angiofibroblast sarjadzás ló orrüregében (esetismertetés)) 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2003) 51-52.

Hevesi Á., Christian S., Oláh I., Sótonyi P., Petneházy Ö., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Imaging of the different tissue layers during enchondral ossification by using MRI and histology in newborn foals (Az enchondralis növekedés során kialakuló szöveti régiók ábrázolása mágneses rezonancia képalkotással (MRI) és szövettani eljárásokkal újszülött csikók esetében). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 71-76.

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Quantitative MR morphology of the adult horses’ hooves (A felnőtt ló nyírcsontjának MR morfometriai vizsgálata). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 77-79.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Theileria (Babesia) equi infection proved with PCR and IF in Hungary (case report) (Molekuláris biológiai (PCR) és szerológiai (IF) vizsgálatokkal igazolt Theileria (Babesia) equi fertőzés Magyarországon (esetismertetés)). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 80-84.

Garamvölgyi, R., Petrási, Zs., Petneházy, Ö., Hevesi, Á., Lőrincz, B., Bogner, P., Repa, I.: CT és MR vizsgálatok lehetőségei a vadállatorvoslásban. Diagnosztika a vadállatorvoslásban, Budapest, 2007. marcius 9-11., 17-18.

Hevesi Á., Vaskó M., Ütő D.: Újabb információk az induló állatorvosi asszisztens képzésről. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) 18. országos konferenciája, Budapest, 2008. április 5-6. 2-3. oldal

Hevesi Á., Chr. Stanek, Ütő D., Kis J., Oláh I., Nagy N., Petrási Zs. Petneházy Ö., Kiss K., Bogner P., Repa I.: A növekedési zóna rétegeinek és azok térfogat-arányváltozásának in vivo vizsgálata szabályos és valgus/varus állású csikókban MRI vizsgálatok alkalmazásával.  16th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVI. Lógyógyászati Kongresszus), Epona-Hortobágy (2008) November 13-15. 84-85. oldal

Petrási Zs., Horváth I., Petneházy Ö., Hevesi Á., Takács I., Tóth L., Simor T., Bogner P., Repa I.: Kardiomiopáthiás állat modell hús- és zsírtípusú sertéseken. I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok. Gödöllő, 2008. 128 p. In: Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia. Vol. 2. 11-12 p.

Abstracts in proceedings

Hevesi Ákos, Garamvölgyi Rita, Bogner Péter Ph.D., Repa Imre Ph.D.: A patahengert alkotó anatómiai képletek ábrázolási lehetőségei mágneses rezonancián /MR/ alapuló képalkotó eljárással: Akadémiai beszámoló (2003) Klinikum Szekciófüzet 14.

Romvári R., Petrási Zs., Bajzik G., Hevesi Á., Sütő, Z., Horn, P.: ECG-gated MRI examination of turkey heart. 11th  European Poultry Conference. Bremen, (2002) Archiv für Geflügelkunde, Band 66. Sonderheft 66.

Tóth Z., Győrimolnár I., Hevesi Á, Papp L.: Selective and immediate neuronal injury during cardiac surgery in domestic pig. Eur. Surg. Res. (2002) 34 (suppl 1): 1-99

Győrimolnár I., Tóth Z., Hevesi Á., Repa I., Papp L. Neuronal injury during cardiac surgery in pig: Death or Recovery? Vascular Surg. (2004) Vol. 12 No. S. 1.

Pavone Gyöngyösi M., Fröhlich G., Sperker W., Christoph S., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Implantation of intracoronary stents coated with biodegradable polymer results in a decrease of in-stent neointimal hyperplasia in pigs. Cardiologia Hungarica (2003) 33:A40.

Fröhlich G., Gyöngyösi M., Strehblow C., Sperker W., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Ticlodipin reduziert die Entstehung von intimaler Hyperplasie nach intrakoronarem Stenting in Schweinen. J. Kardiologie (2003) 10:277.

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Zusammenhang zwischen Thrombozytenfunktion und Ausmass der neointimalen Hyperplasie ein Monat nach experimenteller Stentimplantation in Schweinekoronarien. J. Kardiologie (2003) 10:280.

Gyöngyösi M, Fröhlich G, Strehblow C, Sperker W, Hevesi A, Garamvölgyi R, Repa I, Glogar D.: Verlauf der Bildung neointimalerHyperplasie nach Implantation von Stents, beschichtet mit bioresorbierbarem Polymer in Schweinkoronarien: eine serielle intravaskulare Ultraschallstudie. J Kardiologie 2003; 10:296

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Platelet function is associated with the amount of neointimal hyperplasia after stent implantation in porcine coronary arteries. Eur. Heart. J. Abstract Suppl. (2003) Vol 24, August/September, 307.

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Activation of platelets before acute stent thrombosis in a porcine model of coronary in-stent restenosis. Am. J. Cardiol (2003) 92 (6A): 225L

Fröhlich G., Gyöngyösi M., Strehblow C., Sperker W., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Adenosin diphosphat receptor antagonist Ticlodipin treatment reduces in-stent neointimal hyperplasia in porcine coronary artery. Eur. Heart J. Abstract Suppl. (2003) Vol 24, August/September, 306.

Gyöngyösi M; Strehblow C; Sperker W; Hevesi Á; Garamvölgyi R; Petrási Zs; Pavo N; Ferdinandy P; Csonka C; Csont T; Sylvén C; Declerck P;J; Pavo Jr; I; Wojta J; Glogar H;D; Huber K: Platelet activation and high tissue factor level predict acute stent thrombosis in pig coronary arteries: Prothrombogenic response of drug-eluting or bare stent implantation within the first 24 hours. In: European Heart Journal, (2004) 6: 131.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: Idős kutyák az MR-ben. Leggyakoribb diagnózisaink. Magyar Állatorvosi Kamara Fõvárosi Szervezete VIII. Tudományos Kongresszusa (Gerontológia), SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Budapest (2004) nov. 6-7.

Gyongyosi M., Strehblow C., Sperker W., Csonka C., Csont T., Ferdinandy P., Hevesi A., Garamvolgyi R., Petrasi Zs., Glogar D., Huber K.: Inflammatory cytokine release after coronary stenting and its contribution for development of in-stent neointimal hyperplasia in porcine coronary arteries. J Am Coll Cardiol (2005) (accepted abstract)

Gyöngyösi M., Steiner S., Kopp Ch., Farhan S., Kvakan H., Pavo N., Manczur F., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Glogar D., Huber K., Wojta J.: Ischemic preconditioning induces mobilization of bone marrow – derived haematopoietic but not mesenchymal stem cell mobilization in porcine ischemia-reperfusion model. Am J of Cardiol (2005) 96 (7), 71H.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R. Garamvolgyi, Zs. Petrasi, B. Lorincz, P. Bogner, I. Repa: Separation of the different layers in the hyaline cartilage of the navicular bone in newborn foals by using magnetic resonance imaging comparison with histology. 9th Congress on Equine Medicine and Surgery (2005) December 13-15. Geneva. Page 160.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R. Garamvolgyi, Zs. Petrasi, B. Lorincz, P. Bogner, I. Repa: Identification of different layers in cartilaginous and bony tissues in the growing navicular bone of foals by using magnetic resonance imaging and histology. 12th SIVE Congress (2006) január 27-29. Bologna. Page 161.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Molekuláris biológiai (PCR) és szerológiai (IF) vizsgálatokkal igazolt Theileria (Babesia) equi fertõzés Magyarországon. Akadémiai beszámoló (2006) január 25. Parazitológiai Szekciófüzet 8.

Charwat S., Farhan S., Matlasek J., Pavo N., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Steiner-Boker S., Kopp Ch., Glogar D., Wojta J., Huber K., Gyöngyösi M.: Mobilization of bone marrow mesenchymal stem cells in response to myocardial ischemia depends on the duration of the coronary occlusion and reperfusion in pig myocardial infarction model. J Am Coll Cardiol, Supplement A, 2006, 47(4), 210-211.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Repa I.: A légzőszervek computertomográfiája. HSAVA őszi konferenciája, SZIE ÁOTK, 2006. szeptember 23. 11.

R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, B. Lőrincz, Á. Hevesi, Ö. Petneházy, I. Repa, Cs. Jakab: Examination of canine mammary tumours by using magnetic resonance imaging. WSAVA 6. Congress, Prága, 2006. október 11-14. 842-43.

B. Lőrincz, R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, Á. Hevesi, Ö. Petneházy, Zs. Vajda, I. Repa: MR imaging of syringomyelia: three canine cases.  WSAVA 6. Congress, Prága, 2006. október 11-14. 865.

Gyongyosi, M., Farhan, S., Pavo, N., Hemetsberger, R., Kvakan, H., Steiner-Boker, S., Kopp, C., Garamvolgyi, R., Petrasi, Zs., Hevesi, A., Repa, I., Manczur, F., Pavo jr, I., F Edes, I.,  Glogar, D., Huber, K., Wojta. J.: Time-Dependent Inhibition of the Ischemia-induced Mobilization Of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Ischemic Preconditioning During Porcine Coronary Occlusion/Reperfusion. Journal of the American College of Cardiology 2007, 49(9): 42B-42B Supplement B

A. Hevesi, Chr. Stanek, D. Ütő, J. Kis, N. Nagy, I. Olah, Zs. Petrasi, Ö. Petneházy, K. Kiss, P. Bogner, I. Repa: Examination of the growing navicular bone in foals till the 52nd day after birth with or without angular limb deformity by using Magnetic Resonance Imaging (in vivo study). 15th SIVE Congress (2009) január 23-25. Bologna. Page 228-229.

Rita Garamvolgyi, Zsolt Petrasi, Ors Petnehazy, Akos Hevesi, Zsolt Vajda, Peter Bogner, Imre Repa: MRI evaluation of the canine mammary tumours. European Society of Veterinary Oncology 2009 Annual Congress 27-29. March 2009, Visegrád. 31 p.

Hevesi Á., Chr. Stanek, Veres S.,  Ütő D., Vaskó M.,  Milisits G., Keller É., Sermanné Kanász J., Repa I., Hodossy Tamás L., Liposits B.; Sportélettani változások lovak vízi és száraz futószőnyeges tréningje során. 17th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVII. Lógyógyászati Kongresszus), Egerszalók, 2009. 11. 15-16.

Oral presentations

Hevesi Á., Kis J., Boa L.: Angular and flexor deformities in weanings and yearlings (DOD). (Növendék lovak végtagállási rendellenességei (DOD)): I-Kaposvári Állategészségtani Nap (2004) október 21.

Hevesi Á., Molnár J., Boa L.,: Mének ivartalanításának lehetőségei. MÁOK Zala Megyei szervezetének Továbbképzési Programja (2003) február 26. Zalakaros

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: CT és MRI alkalmazása az onkológiában. Klinikus Állatorvosok Egyesülete, Kisállat Szekció 12. Országos Konferenciája, Budapest (2003) május 3-4.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: MR diagnosztikai lehetőségek a kisállat-gyógyászatban. Kisállatgyógyász-szakállatorvos képzés, SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Budapest (2003). szeptember 18.

P. Nagy Z., M. Gyöngyösi, C. Strehblow, W. Sperker, G. Fröhlich, D. Glogar, Á. Hevesi, R. Garamvölgyi, I. Repa: A thrombocytafunkció és a neointimális hyperplasia mértéke közötti összefüggés sertés coronaria stentelés után egy hónappal. Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa (2004) június 24-26. Balatonfüred

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: CT és MR vizsgálatok a kisállatpraxisban. Somogy Megyei Állatorvosi Kamara Továbbképzése (2004) szeptember 9.

Hadjiev Janaki, Garamvölgyi R., Hevesi A., Gyöngyösi M., Bogner P., Repa I.: Intravascularis UH mérések biodegradabilis polimer-bevonatú stentek implantatioja után sertések coronariáiban. Pécsi Radiológiai Klinikai Jubileumi Szimpózium, 7. Pécsi Intervenciós Radiológiai Szimpózium (2004) október 1-2. Pécs

Hevesi Á.: Lovas Praxis Kaposváron. VII. Állatorvos Kongresszus, I. Hungaromed Nemzetközi Állatorvos Konferencia és Kongresszus (2004) október 28-29. Budapest

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: A mágneses rezonancia képalkotás (MRI) nyújtotta lehetőségek újszülött és felnőtt lovak patahengerének nem-invazív vizsgálatában. XIII. Lógyógyászati Kongresszus, Budapest (2005) november 3-4.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.:   Molekuláris biológiai (PCR) eljárással igazolt Theileria (Babesia) equi fertõzés Magyarországon – klinikai vonatkozások! MÁOK Somogy Megyei Szervezetének Továbbképzési Programja (2005) november 23. Kaposvár

Hevesi Á: Magnetic resonance imaging in veterinary diagnostics (MR diagnosztikai lehetőségek az állatgyógyászatban): SzIE-ÁOTK graduális angol-magyar IV. évfolyam. (2005) december 6.

Hevesi Á.: MR diagnosztika a lógyógyászatban. SzIE-ÁOTK Lógyógyász szakállatorvos posztgraduális képzési program III. szemeszter (2006) február 28.

Á. Hevesi: Basics and Advantages of the Complex Orthopaedic Care-Hydrotherapy. U.S.A.M.B. Timisoara, Faculty of Veterinary Sciences, Annual Congress of Actualities in Animal Breeding and Pathology, Timisoara 2008. April 17-18.

Hevesi Á., Ütő D., Vaskó M., Veres S.: Ló sántaság ( növendék lovak végtagállási rendellenességei (DOD)). (Equine Lameness (deformities of the limb in foals and yearlings(DOD)). XIV. Őszi Állatorvos Napok (MÁOK Baranya megyei Szervezete), Harkány 2008. szeptember 26-27.

Hevesi Á., Ütő D., Vaskó M., Veres S.: A hydroterápia (aquatréning) alkalmazása sportlovak rehabilitációjában és teljesítményfokozásában. (The use of hydrotherapy (aquatraining) in the rehabilitation and training of the equine athlet) 16th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVI. Lógyógyászati Kongresszus), Epona-Hortobágy (2008) November 13-15.

Hevesi Á.: A mágneses rezonancia (MR) és komputertomográfiai (CT) vizsgálatok alapjai. (The basics of magnetic resonance imaging (MRI) and computer tomography (CT)) A modern képalkotó eljárások (MR és CT) szerepe az állatorvosi diagnosztikában című továbbképzés. (MÁOK Somogy megyei Szervezete és Kaposvári Egyetem közös szervezés), Kaposvár 2009. február 28.

Á. Hevesi: How to perform ventriculocordectomy in the standing horse with a 980nm diode laser. XIX SIVE – FEEVA Congress, How to do in European Practice, 2013.february 2nd- Arezzo (Italy)

Hevesi Á.: Lovak felsőléguti rendellenességeinek kezelése minimál invazív lézersebészeti módszerekkel Magyarországon. (Surgical correction of upper airway abnormalities in horses with LASER in Hungary – Education Programme of Hungarian Vet Chamber) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 2013. Évi Pannon Konferenciája, Hévíz 2013. március 1-2. MÁOK Heves megyei Szervezete továbbképzés, Cegléd 2014. október 11-12.

Hevesi Á.: Magyarországon a lovakon leggyakrabban alkalmazott laparoszkópiás sebészeti beavatkozások bemutatása. (The most frequently used laparoscopic technics for standing equine surgery in Hungary – Education Programme of Hungarian Vet Chamber) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 19. Szaporodásbiológiai Találkozó – X. Kaposvári Állategészségügyi Nap, Hévíz 2013. október 11-12.

Hevesi Á.: Lóegészségügy – lótartóknak. (About equine health for horse owners) Tétel-X kft. rendezvénysorozata. 2013. December 7. (Szombathely), 2014. március 1. (Szombathely), 2014. március 22. (Zalaegerszeg).

Hevesi Á.: Növendék lovak végtagállási rendellenességeinek (DOD) diagnosztikája, gyógykezelése (Diagnostics and treatment of foals and growing horses with developmental orthopaedic disease (DOD)) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 2014. Évi Pannon Konferenciája, Hévíz 2014. február 28 – március 1.

Posters

Hevesi Á.: Kísérletes Radiológiai lehetőségek intézetünkben, Magyar Radiológusok Társasága XXI. Kongresszusa, (2002) augusztus 29. Szeged

A. Hevesi, Chr. Stanek, S. Veres, D. Uto, M. Vasko, J. Seregi, E. Keller, E. Erdelyi, I. Repa, T. L. Hodossy, B. Liposits: Comparison of in situ measured changes in plasma Lactate-levels during the same moderate exercise in high water aquatrainer and on tread-mill in show jumpers. SIVE Congress (2010) January 29-31. Carrara

Publications in equestrian magazines in Hungarian

Hevesi Á.: The nature shaped hoof (A természet formálta pata). Lovas élet (1999) 10. 18-19.

Hevesi Á.: Traumatic Mt3 injury (case report) (Traumás lábközép-sérülés (esetismertetés)). Lovas élet (1999) 8. 18-19.

Hevesi Á.: Prevention against viral diseases (Védekezés a vírusok ellen). Lovas élet (1999) 5. 25.

Hevesi Á.: What should we do when our horse starts colic (Mit tegyünk, ha lovunk kólikázik). Lovas élet (1999) 6. 20-21.

Hevesi Á.: The heeves (A kehesség). Lovas élet (1999) 7. 20.

Hevesi Á.: The fracture of the process holding the common extensor tendon at the coffin bone (A patacsont közös ujjnyújtó inat tartó nyúlványának törése). Lovas élet (2003) 2. 50.

Hevesi Á., Kis J., Ütő D.: Two days old foal on the surgical table – the inguinal hernia (Kétnapos kiscsikó a műtőasztalon – a lágyéksérv). Lovas Nemzet (2005) 10. 46-47.

Kis J., Hevesi Á.: Digital X-ray technic based equine researches in Hungary (Digitális röntgentechnológia a hazai lógyógyászati kutatásokban). Lovas Nemzet (2006) 1. 36-37.

Ütő D., Hevesi Á., Kis J., Vaskó M.: Training and rehabilitation possibilities with a new water treadmill at the Hungarian Equine Rehabilitation and Health Service Ltd (Aquatraining) (Új víziterápiás tréning és gyógyászati lehetőség a Pannon Lógyógyászati Szolgálatnál (Aquatraining)). Lovas Nemzet (2007) 4. 42-44.

Hevesi Á.: LASER Surgery and Metallic Implantation as a more effective and cost worthy method for the treatment of Laryngeal Hemiplagy (Lézrsebészet és fémprotézis a hörgősség eredményesebb és költséghatékonyabb orvoslására hazánkban) Lovas Nemzet (2012) 2. 17-19.

Dr. Hevesi Tibor Ákos

Ph.D, dr. habil, címzetes egyetemi tanár,
Lóegészségügyi szakállatorvos
Klinikavezető

PUBLICATION LIST (1999-2013)

Blue coloured: relevant papers on equine medicine or research (~35 pieces)

Books and chapters

Horn P., Sotonyi P., Repa I. (ed.) (Contributors: Bajzik G., Bogner P., Garamvolgyi R., Hevesi A., Horn P., Lorincz B., Petnehazy O., Petrási Zs., Repa I., Romvári R., Sotonyi P., Szladovits Zs., Vajda Zs.): Cross-sectional CT and MR anatomy atlas of the domestic pig. (2005) Lang Publishing and Holding Co., Budapest.

Books for student education

Petrási Zs., Garamvölgyi R., Hevesi Á., Lőrincz B., Petneházy Ö., Takács I., Szabó P.G.: The Basics of Tomography. Lecture notes (Tomográfia alapjai. Felsőoktatási jegyzet), Kaposvári Egyetemi Állattudományi Kar. (2006)

Articles in foreign languages

Á. Hevesi, R. Garamvölgyi, P. Bogner, I. Repa: Examination of the navicular region of the horse by using magnetic resonance imaging. Methodical study. Acta Agraria Kaposvariensis, (2004) Vol 8 No 1, 1-10.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R Garamvolgyi, Zs. Petrasi, P. Bogner and I. Repa: Comparison of the Navicular Region of the Newborn Foals and Adult Horses by Magnetic Resonance Imaging. J. Vet. Med. A (2004) 51. 143-149.

G. Fröhlich, C. Strehblow, W. Sperker, N. Yahya, M. Shirazi, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, J. Hadjiev, T. Scherzer, D. Glogar, M. Gyöngyösi: Serial Intravascular ultrasonographic measurements after implantation of biodegradable polymer-coated stents in porcine coronary arteries., Coronary Artery Disease (2003) 14: 409-412.

M. Gyöngyösi, C. Strehblow, W. Sperker, G. Fröhlich, M. Shirazi, T.M. Scherzer, J. Matiasek, N. Yahya, N. Pavo, B.it Heinisch, U. Windberger, U. Losert, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Z. Petrasi, I. Repa, D. Glogar: Intrakoronare Stent: Der Weg von der Fabrik bis in die menschlichen Koronararterien – Präklinische Evaluierubg der Koronarstents. J. Kardiol. (2004) 11 (12).

C. Strehblow, W. Sperker, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Zs. Petrasi, M. Shirazi, Ch. Sylvén, T. Weiss, Ch. Lotan, T. Pugatsch, Sh. A. Ben-Sasson, M. Orlowski, D. Glogar, M. Gyöngyösi: Paradox effects of aurintricarboxylic acid and RG-13577: acute thrombosis and in-stent stenosis in a passive-coated stent. J Endovascular Therapy (2006) 13; 94-103.

Garamvölgyi R; Petrási Zs; Hevesi Á; Jakab Cs; Vajda Zs; Bogner P; Repa I: Magnetic Resonance Imaging Technique for the Examination of canine mammary tumours. Acta Veterinaria Hungarica 2006 (54) 2; 143-159.

M. Gyöngyösi, Ch. Strehblow, W. Sperker, A. Hevesi, R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, N. Pavo, P. Ferdinandy, Cs. Csonka, T. Csont, Ch. Sylvén, P.J. Declerck, I. Pavo jr, J. Wojta, D. Glogar, K. Huber: Platelet activation and high tissue factor level predict acute stent thrombosis in pig coronary arteries: Prothrombogenic response of drug-eluting or bare stent implantation within the first 24 hours. Thrombosis and Haemostasis, 2006, 96. 2. 202-209

Vincze, A., Cs. Szabó, Á. Hevesi, S. Veres, D. Ütő, L. Babinszky: Effect of age and event on post exercise values of blood biochemical parameters in show jumping horses. Acta Agraria Kaposvariensis (2010) 14(2):185-192

Vincze Anikó, Szabó Csaba, Hevesi Ákos, Veres Sándor, Ütő Dániel: The effect of workload type and baseline covariate on the response of plasma biochemical parameters in show jumpers. Acta Agriculturae Slovenica 2012, 100: (Suppl. 3) pp. 317-321.

Anikó VINCZE, Csaba SZABÓ, Viola SZABÓ, Sándor VERES, Dániel ÜTŐ, Ákos HEVESI: The Effect of Deep Water Aqua Treadmill Training on the Plasma Biochemical Parameters of Show Jumpers Agriculturae Conspectus Scientificus 2013,78:(3) pp. 289-293.

Articles in Hungarian

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Theileria equi infection in Hungary. Literature review and case report (Theileria equi okozta fertőzöttség hazai előfordulása – Irodalmi áttekintés és esetismertetés). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2006) 128. (4) 195-199

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Lőrincz B., Bogner P., Repa I.: The correlation between the degenerative changes in the subchondral bone volume and the quantitative MR morphology. (A ló nyírcsontjának subchondralis térfogatában kialakuló degeneratív elváltozások és a kvantitatív MR morfológia összefüggései). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2005) 127. (9) 515-522.

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Syringohydromyelia in English Cocker Spaniel. Case report (Syringohydromyelia angol cocker spánielben. Esetismertetés). Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) (2003) 125. (9.) 543-584.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: Mammary tumors in dogs. Literature review (Emlődaganatok kutyákban. Irodalmi összefoglaló). Acta Agraria Kaposvariensis (2003) Vol 7 No 2, 33-42.

Full texts in proceedings

Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: The imaging possibilities of the anatomical features of the navicular region in horses by using magnetic resonance imaging (MRI) (A patahenger egyes anatómiai képleteinek megjelenítési lehetőségei mágneses rezonancia /MRI/ képalkotó eljárással). 9th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (IX. Lógyógyász Kongresszus), Budapest (2001) Kongresszusi összefoglaló 50. old.

Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: The applicable possibilities of MRI imaging methods used in adult horses in case of foals (Felnőtt lovak lábvégvizsgálatánál használt MRI szekvenciák alkalmazhatósága csikók esetében). 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest,(2003) 32-35.

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: MR diagnosztikai lehetőségek neurotraumatológiai és neurológiai esetekben. Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete VI. Tudományos Kongresszusa, SZIE Állatorvostudományi Kar, Budapest (2002) 29-31.

Hevesi Á., Boa L., Molnár J.: The treatment of fractured extensor process of P3 (case report) (Fragmentált processus extensorius műtéti gyógykezelése (esetismertetés)). 10th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (X. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2002) 37-39.

Hevesi Á., Molnár J., Boa L.: Parallel surgical treatment of a horse with 3rd stage recto-vagina and syalolith (case report) (Harmadfokú gátrepedés és nyálkövesség egyidejű műtéti kezelése lovon (esetismertetés)). 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2003) 29-31.

Molnár J., Hevesi Á., Boa L., Tóth B.: Abnormal angiofibroblast proliferation after mechanical trauma in the nasal cavity of a horse (case report) (Mechanikai trauma okozta fokozott angiofibroblast sarjadzás ló orrüregében (esetismertetés)) 11th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XI. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2003) 51-52.

Hevesi Á., Christian S., Oláh I., Sótonyi P., Petneházy Ö., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Imaging of the different tissue layers during enchondral ossification by using MRI and histology in newborn foals (Az enchondralis növekedés során kialakuló szöveti régiók ábrázolása mágneses rezonancia képalkotással (MRI) és szövettani eljárásokkal újszülött csikók esetében). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 71-76.

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: Quantitative MR morphology of the adult horses’ hooves (A felnőtt ló nyírcsontjának MR morfometriai vizsgálata). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 77-79.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Theileria (Babesia) equi infection proved with PCR and IF in Hungary (case report) (Molekuláris biológiai (PCR) és szerológiai (IF) vizsgálatokkal igazolt Theileria (Babesia) equi fertőzés Magyarországon (esetismertetés)). 13th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XIII. Lógyógyászati Kongresszus), Budapest (2005) 80-84.

Garamvölgyi, R., Petrási, Zs., Petneházy, Ö., Hevesi, Á., Lőrincz, B., Bogner, P., Repa, I.: CT és MR vizsgálatok lehetőségei a vadállatorvoslásban. Diagnosztika a vadállatorvoslásban, Budapest, 2007. marcius 9-11., 17-18.

Hevesi Á., Vaskó M., Ütő D.: Újabb információk az induló állatorvosi asszisztens képzésről. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) 18. országos konferenciája, Budapest, 2008. április 5-6. 2-3. oldal

Hevesi Á., Chr. Stanek, Ütő D., Kis J., Oláh I., Nagy N., Petrási Zs. Petneházy Ö., Kiss K., Bogner P., Repa I.: A növekedési zóna rétegeinek és azok térfogat-arányváltozásának in vivo vizsgálata szabályos és valgus/varus állású csikókban MRI vizsgálatok alkalmazásával.  16th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVI. Lógyógyászati Kongresszus), Epona-Hortobágy (2008) November 13-15. 84-85. oldal

Petrási Zs., Horváth I., Petneházy Ö., Hevesi Á., Takács I., Tóth L., Simor T., Bogner P., Repa I.: Kardiomiopáthiás állat modell hús- és zsírtípusú sertéseken. I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok. Gödöllő, 2008. 128 p. In: Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia. Vol. 2. 11-12 p.

Abstracts in proceedings

Hevesi Ákos, Garamvölgyi Rita, Bogner Péter Ph.D., Repa Imre Ph.D.: A patahengert alkotó anatómiai képletek ábrázolási lehetőségei mágneses rezonancián /MR/ alapuló képalkotó eljárással: Akadémiai beszámoló (2003) Klinikum Szekciófüzet 14.

Romvári R., Petrási Zs., Bajzik G., Hevesi Á., Sütő, Z., Horn, P.: ECG-gated MRI examination of turkey heart. 11th  European Poultry Conference. Bremen, (2002) Archiv für Geflügelkunde, Band 66. Sonderheft 66.

Tóth Z., Győrimolnár I., Hevesi Á, Papp L.: Selective and immediate neuronal injury during cardiac surgery in domestic pig. Eur. Surg. Res. (2002) 34 (suppl 1): 1-99

Győrimolnár I., Tóth Z., Hevesi Á., Repa I., Papp L. Neuronal injury during cardiac surgery in pig: Death or Recovery? Vascular Surg. (2004) Vol. 12 No. S. 1.

Pavone Gyöngyösi M., Fröhlich G., Sperker W., Christoph S., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Implantation of intracoronary stents coated with biodegradable polymer results in a decrease of in-stent neointimal hyperplasia in pigs. Cardiologia Hungarica (2003) 33:A40.

Fröhlich G., Gyöngyösi M., Strehblow C., Sperker W., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Ticlodipin reduziert die Entstehung von intimaler Hyperplasie nach intrakoronarem Stenting in Schweinen. J. Kardiologie (2003) 10:277.

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Zusammenhang zwischen Thrombozytenfunktion und Ausmass der neointimalen Hyperplasie ein Monat nach experimenteller Stentimplantation in Schweinekoronarien. J. Kardiologie (2003) 10:280.

Gyöngyösi M, Fröhlich G, Strehblow C, Sperker W, Hevesi A, Garamvölgyi R, Repa I, Glogar D.: Verlauf der Bildung neointimalerHyperplasie nach Implantation von Stents, beschichtet mit bioresorbierbarem Polymer in Schweinkoronarien: eine serielle intravaskulare Ultraschallstudie. J Kardiologie 2003; 10:296

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Platelet function is associated with the amount of neointimal hyperplasia after stent implantation in porcine coronary arteries. Eur. Heart. J. Abstract Suppl. (2003) Vol 24, August/September, 307.

Sperker W., Gyöngyösi M., Strehblow C., Fröhlich G., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Activation of platelets before acute stent thrombosis in a porcine model of coronary in-stent restenosis. Am. J. Cardiol (2003) 92 (6A): 225L

Fröhlich G., Gyöngyösi M., Strehblow C., Sperker W., Hevesi A., Garamvölgyi R., Repa I., Glogar D.: Adenosin diphosphat receptor antagonist Ticlodipin treatment reduces in-stent neointimal hyperplasia in porcine coronary artery. Eur. Heart J. Abstract Suppl. (2003) Vol 24, August/September, 306.

Gyöngyösi M; Strehblow C; Sperker W; Hevesi Á; Garamvölgyi R; Petrási Zs; Pavo N; Ferdinandy P; Csonka C; Csont T; Sylvén C; Declerck P;J; Pavo Jr; I; Wojta J; Glogar H;D; Huber K: Platelet activation and high tissue factor level predict acute stent thrombosis in pig coronary arteries: Prothrombogenic response of drug-eluting or bare stent implantation within the first 24 hours. In: European Heart Journal, (2004) 6: 131.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: Idős kutyák az MR-ben. Leggyakoribb diagnózisaink. Magyar Állatorvosi Kamara Fõvárosi Szervezete VIII. Tudományos Kongresszusa (Gerontológia), SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Budapest (2004) nov. 6-7.

Gyongyosi M., Strehblow C., Sperker W., Csonka C., Csont T., Ferdinandy P., Hevesi A., Garamvolgyi R., Petrasi Zs., Glogar D., Huber K.: Inflammatory cytokine release after coronary stenting and its contribution for development of in-stent neointimal hyperplasia in porcine coronary arteries. J Am Coll Cardiol (2005) (accepted abstract)

Gyöngyösi M., Steiner S., Kopp Ch., Farhan S., Kvakan H., Pavo N., Manczur F., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Glogar D., Huber K., Wojta J.: Ischemic preconditioning induces mobilization of bone marrow – derived haematopoietic but not mesenchymal stem cell mobilization in porcine ischemia-reperfusion model. Am J of Cardiol (2005) 96 (7), 71H.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R. Garamvolgyi, Zs. Petrasi, B. Lorincz, P. Bogner, I. Repa: Separation of the different layers in the hyaline cartilage of the navicular bone in newborn foals by using magnetic resonance imaging comparison with histology. 9th Congress on Equine Medicine and Surgery (2005) December 13-15. Geneva. Page 160.

A. Hevesi, Ch. Stanek, R. Garamvolgyi, Zs. Petrasi, B. Lorincz, P. Bogner, I. Repa: Identification of different layers in cartilaginous and bony tissues in the growing navicular bone of foals by using magnetic resonance imaging and histology. 12th SIVE Congress (2006) január 27-29. Bologna. Page 161.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.: Molekuláris biológiai (PCR) és szerológiai (IF) vizsgálatokkal igazolt Theileria (Babesia) equi fertõzés Magyarországon. Akadémiai beszámoló (2006) január 25. Parazitológiai Szekciófüzet 8.

Charwat S., Farhan S., Matlasek J., Pavo N., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Steiner-Boker S., Kopp Ch., Glogar D., Wojta J., Huber K., Gyöngyösi M.: Mobilization of bone marrow mesenchymal stem cells in response to myocardial ischemia depends on the duration of the coronary occlusion and reperfusion in pig myocardial infarction model. J Am Coll Cardiol, Supplement A, 2006, 47(4), 210-211.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Repa I.: A légzőszervek computertomográfiája. HSAVA őszi konferenciája, SZIE ÁOTK, 2006. szeptember 23. 11.

R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, B. Lőrincz, Á. Hevesi, Ö. Petneházy, I. Repa, Cs. Jakab: Examination of canine mammary tumours by using magnetic resonance imaging. WSAVA 6. Congress, Prága, 2006. október 11-14. 842-43.

B. Lőrincz, R. Garamvölgyi, Zs. Petrási, Á. Hevesi, Ö. Petneházy, Zs. Vajda, I. Repa: MR imaging of syringomyelia: three canine cases.  WSAVA 6. Congress, Prága, 2006. október 11-14. 865.

Gyongyosi, M., Farhan, S., Pavo, N., Hemetsberger, R., Kvakan, H., Steiner-Boker, S., Kopp, C., Garamvolgyi, R., Petrasi, Zs., Hevesi, A., Repa, I., Manczur, F., Pavo jr, I., F Edes, I.,  Glogar, D., Huber, K., Wojta. J.: Time-Dependent Inhibition of the Ischemia-induced Mobilization Of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Ischemic Preconditioning During Porcine Coronary Occlusion/Reperfusion. Journal of the American College of Cardiology 2007, 49(9): 42B-42B Supplement B

A. Hevesi, Chr. Stanek, D. Ütő, J. Kis, N. Nagy, I. Olah, Zs. Petrasi, Ö. Petneházy, K. Kiss, P. Bogner, I. Repa: Examination of the growing navicular bone in foals till the 52nd day after birth with or without angular limb deformity by using Magnetic Resonance Imaging (in vivo study). 15th SIVE Congress (2009) január 23-25. Bologna. Page 228-229.

Rita Garamvolgyi, Zsolt Petrasi, Ors Petnehazy, Akos Hevesi, Zsolt Vajda, Peter Bogner, Imre Repa: MRI evaluation of the canine mammary tumours. European Society of Veterinary Oncology 2009 Annual Congress 27-29. March 2009, Visegrád. 31 p.

Hevesi Á., Chr. Stanek, Veres S.,  Ütő D., Vaskó M.,  Milisits G., Keller É., Sermanné Kanász J., Repa I., Hodossy Tamás L., Liposits B.; Sportélettani változások lovak vízi és száraz futószőnyeges tréningje során. 17th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVII. Lógyógyászati Kongresszus), Egerszalók, 2009. 11. 15-16.

Oral presentations

Hevesi Á., Kis J., Boa L.: Angular and flexor deformities in weanings and yearlings (DOD). (Növendék lovak végtagállási rendellenességei (DOD)): I-Kaposvári Állategészségtani Nap (2004) október 21.

Hevesi Á., Molnár J., Boa L.,: Mének ivartalanításának lehetőségei. MÁOK Zala Megyei szervezetének Továbbképzési Programja (2003) február 26. Zalakaros

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: CT és MRI alkalmazása az onkológiában. Klinikus Állatorvosok Egyesülete, Kisállat Szekció 12. Országos Konferenciája, Budapest (2003) május 3-4.

Garamvölgyi R., Petrási Zs., Hevesi Á., Bogner P., Repa I.: MR diagnosztikai lehetőségek a kisállat-gyógyászatban. Kisállatgyógyász-szakállatorvos képzés, SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Budapest (2003). szeptember 18.

P. Nagy Z., M. Gyöngyösi, C. Strehblow, W. Sperker, G. Fröhlich, D. Glogar, Á. Hevesi, R. Garamvölgyi, I. Repa: A thrombocytafunkció és a neointimális hyperplasia mértéke közötti összefüggés sertés coronaria stentelés után egy hónappal. Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa (2004) június 24-26. Balatonfüred

Garamvölgyi R., Hevesi Á., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: CT és MR vizsgálatok a kisállatpraxisban. Somogy Megyei Állatorvosi Kamara Továbbképzése (2004) szeptember 9.

Hadjiev Janaki, Garamvölgyi R., Hevesi A., Gyöngyösi M., Bogner P., Repa I.: Intravascularis UH mérések biodegradabilis polimer-bevonatú stentek implantatioja után sertések coronariáiban. Pécsi Radiológiai Klinikai Jubileumi Szimpózium, 7. Pécsi Intervenciós Radiológiai Szimpózium (2004) október 1-2. Pécs

Hevesi Á.: Lovas Praxis Kaposváron. VII. Állatorvos Kongresszus, I. Hungaromed Nemzetközi Állatorvos Konferencia és Kongresszus (2004) október 28-29. Budapest

Hevesi Á., Garamvölgyi R., Petrási Zs., Bogner P., Repa I.: A mágneses rezonancia képalkotás (MRI) nyújtotta lehetőségek újszülött és felnőtt lovak patahengerének nem-invazív vizsgálatában. XIII. Lógyógyászati Kongresszus, Budapest (2005) november 3-4.

Hevesi Á., Ütő D., Kis J., Balogh N., Bakos Z.:   Molekuláris biológiai (PCR) eljárással igazolt Theileria (Babesia) equi fertõzés Magyarországon – klinikai vonatkozások! MÁOK Somogy Megyei Szervezetének Továbbképzési Programja (2005) november 23. Kaposvár

Hevesi Á: Magnetic resonance imaging in veterinary diagnostics (MR diagnosztikai lehetőségek az állatgyógyászatban): SzIE-ÁOTK graduális angol-magyar IV. évfolyam. (2005) december 6.

Hevesi Á.: MR diagnosztika a lógyógyászatban. SzIE-ÁOTK Lógyógyász szakállatorvos posztgraduális képzési program III. szemeszter (2006) február 28.

Á. Hevesi: Basics and Advantages of the Complex Orthopaedic Care-Hydrotherapy. U.S.A.M.B. Timisoara, Faculty of Veterinary Sciences, Annual Congress of Actualities in Animal Breeding and Pathology, Timisoara 2008. April 17-18.

Hevesi Á., Ütő D., Vaskó M., Veres S.: Ló sántaság ( növendék lovak végtagállási rendellenességei (DOD)). (Equine Lameness (deformities of the limb in foals and yearlings(DOD)). XIV. Őszi Állatorvos Napok (MÁOK Baranya megyei Szervezete), Harkány 2008. szeptember 26-27.

Hevesi Á., Ütő D., Vaskó M., Veres S.: A hydroterápia (aquatréning) alkalmazása sportlovak rehabilitációjában és teljesítményfokozásában. (The use of hydrotherapy (aquatraining) in the rehabilitation and training of the equine athlet) 16th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners (XVI. Lógyógyászati Kongresszus), Epona-Hortobágy (2008) November 13-15.

Hevesi Á.: A mágneses rezonancia (MR) és komputertomográfiai (CT) vizsgálatok alapjai. (The basics of magnetic resonance imaging (MRI) and computer tomography (CT)) A modern képalkotó eljárások (MR és CT) szerepe az állatorvosi diagnosztikában című továbbképzés. (MÁOK Somogy megyei Szervezete és Kaposvári Egyetem közös szervezés), Kaposvár 2009. február 28.

Á. Hevesi: How to perform ventriculocordectomy in the standing horse with a 980nm diode laser. XIX SIVE – FEEVA Congress, How to do in European Practice, 2013.february 2nd- Arezzo (Italy)

Hevesi Á.: Lovak felsőléguti rendellenességeinek kezelése minimál invazív lézersebészeti módszerekkel Magyarországon. (Surgical correction of upper airway abnormalities in horses with LASER in Hungary – Education Programme of Hungarian Vet Chamber) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 2013. Évi Pannon Konferenciája, Hévíz 2013. március 1-2. MÁOK Heves megyei Szervezete továbbképzés, Cegléd 2014. október 11-12.

Hevesi Á.: Magyarországon a lovakon leggyakrabban alkalmazott laparoszkópiás sebészeti beavatkozások bemutatása. (The most frequently used laparoscopic technics for standing equine surgery in Hungary – Education Programme of Hungarian Vet Chamber) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 19. Szaporodásbiológiai Találkozó – X. Kaposvári Állategészségügyi Nap, Hévíz 2013. október 11-12.

Hevesi Á.: Lóegészségügy – lótartóknak. (About equine health for horse owners) Tétel-X kft. rendezvénysorozata. 2013. December 7. (Szombathely), 2014. március 1. (Szombathely), 2014. március 22. (Zalaegerszeg).

Hevesi Á.: Növendék lovak végtagállási rendellenességeinek (DOD) diagnosztikája, gyógykezelése (Diagnostics and treatment of foals and growing horses with developmental orthopaedic disease (DOD)) MÁOK Pannon Területi Szervezet – 2014. Évi Pannon Konferenciája, Hévíz 2014. február 28 – március 1.

Posters

Hevesi Á.: Kísérletes Radiológiai lehetőségek intézetünkben, Magyar Radiológusok Társasága XXI. Kongresszusa, (2002) augusztus 29. Szeged

A. Hevesi, Chr. Stanek, S. Veres, D. Uto, M. Vasko, J. Seregi, E. Keller, E. Erdelyi, I. Repa, T. L. Hodossy, B. Liposits: Comparison of in situ measured changes in plasma Lactate-levels during the same moderate exercise in high water aquatrainer and on tread-mill in show jumpers. SIVE Congress (2010) January 29-31. Carrara

Publications in equestrian magazines in Hungarian

Hevesi Á.: The nature shaped hoof (A természet formálta pata). Lovas élet (1999) 10. 18-19.

Hevesi Á.: Traumatic Mt3 injury (case report) (Traumás lábközép-sérülés (esetismertetés)). Lovas élet (1999) 8. 18-19.

Hevesi Á.: Prevention against viral diseases (Védekezés a vírusok ellen). Lovas élet (1999) 5. 25.

Hevesi Á.: What should we do when our horse starts colic (Mit tegyünk, ha lovunk kólikázik). Lovas élet (1999) 6. 20-21.

Hevesi Á.: The heeves (A kehesség). Lovas élet (1999) 7. 20.

Hevesi Á.: The fracture of the process holding the common extensor tendon at the coffin bone (A patacsont közös ujjnyújtó inat tartó nyúlványának törése). Lovas élet (2003) 2. 50.

Hevesi Á., Kis J., Ütő D.: Two days old foal on the surgical table – the inguinal hernia (Kétnapos kiscsikó a műtőasztalon – a lágyéksérv). Lovas Nemzet (2005) 10. 46-47.

Kis J., Hevesi Á.: Digital X-ray technic based equine researches in Hungary (Digitális röntgentechnológia a hazai lógyógyászati kutatásokban). Lovas Nemzet (2006) 1. 36-37.

Ütő D., Hevesi Á., Kis J., Vaskó M.: Training and rehabilitation possibilities with a new water treadmill at the Hungarian Equine Rehabilitation and Health Service Ltd (Aquatraining) (Új víziterápiás tréning és gyógyászati lehetőség a Pannon Lógyógyászati Szolgálatnál (Aquatraining)). Lovas Nemzet (2007) 4. 42-44.

Hevesi Á.: LASER Surgery and Metallic Implantation as a more effective and cost worthy method for the treatment of Laryngeal Hemiplagy (Lézrsebészet és fémprotézis a hörgősség eredményesebb és költséghatékonyabb orvoslására hazánkban) Lovas Nemzet (2012) 2. 17-19.